Spring naar content

Testlab Professional.

Alle watertests
in 1 professionele koffer.


Met de Colombo Aquatest Testlab Professional heeft u alle aquatest druppeltests in één handige koffer die bovendien ook nog voordelig is. Op onze website staan video’s waarin we laten zien hoe de watertest moet worden uitgevoerd. Zo wordt water testen wel heel eenvoudig!

Test waterwaardes
snel & gemakkelijk.


De testen tonen
nauwkeurige testresultaten.


Aquatest Testlab Professional.


Met de Colombo Aquatest Testlab Professional heeft u alle belangrijke testen in 1 koffer.

Aquatest Testlab Professional

Complete testkoffer met professionele druppeltesten voor het testen van het water in vijvers. Testbuisjes, kleurenkaarten, doseerspuit en gebruiksaanwijzing zitten in de koffer. De inhoud van de afzonderlijke Colombo aqua-tests kan worden gebruikt om verbruikte tests te vervangen.

Bevat professionele druppeltesten voor:

  • pH
  • GH
  • KH
  • NO2
  • NO3
  • NH3
  • PO4

Met de Colombo Aqua testlab kunt u de 7 belangrijke waterwaardes 40 keer testen, totaal 280 watertesten! Alle benodigdheden zitten in een handige kunststof koffer.

Waardes.


Zuurgraad

De pH is een wiskundige referentie voor de hoeveelheid zuren die in het vijverwater zijn opgelost. De pH kan een waarde hebben tussen 0 en 14. Een lage pH betekent dat het water zuur is; een hoge pH betekent dat het water basisch is. Grote schommelingen in de pH zijn schadelijk voor vissen. Dit kan een zeer negatief effect hebben, vooral wanneer een filter wordt opgestart.

Carbonaathardheid

De juiste carbonaathardheid (KH) is noodzakelijk voor helder vijverwater en gezonde vissen en planten, evenals een stabiele pH. KH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste carbonaten in het vijverwater. Bij een te lage KH kan de pH schommelen, wat zeer schadelijk is voor het waterleven.

Gezamelijke hardheid

Een juiste Gezamelijke Hardheid (GH) is essentieel voor helder water. GH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste mineralen in het vijverwater, die voornamelijk uit Calcium bestaan. Deze mineralen zijn essentieel voor het welzijn van uw vissen en planten.

Ammoniak

Ammoniak (NH3) is een afvalproduct van vissen, dat zij uitscheiden via hun kieuwen en hun urine. Ammoniak is zeer giftig voor al het waterleven en daarom is het van groot belang het ammoniakgehalte op nul te houden. Gelukkig breken bacteriën in het water ammoniak af tot nitriet en vervolgens het niet-giftige nitraat.

Nitriet

Nitriet (NO2) wordt uit ammoniak geproduceerd door de nitrificerende bacteriën in uw aquarium of vijver. Omdat nitriet zeer giftig is voor al het waterleven, is het van vitaal belang dat het nitrietgehalte in het water nul is. De beste manier om deze bacteriën te huisvesten is in een biologisch filter. Een nieuw ‘schoon’ filter heeft tijd nodig om voldoende bacteriën te laten groeien. U kunt dit een impuls geven door vanaf het begin de juiste soort bacteriën toe te voegen.

Nitraat

Nitraat (NO3) is het eindproduct van de afbraak van ammoniak door nitrificerende bacteriën in uw vijver. Nitraat is niet giftig voor vissen en vormt dus geen direct probleem voor de gezondheid van uw vissen zoals ammoniak of nitriet; hoge concentraties kunnen echter op den duur tot algenproblemen leiden. Daarom adviseren wij het nitraatgehalte onder de 50 mg/l te houden.

Fosfaat

Fosfaat (chemisch afgekort als PO4) is een van de afvalstoffen die door vissen worden geproduceerd. Fosfaat is niet giftig voor vissen en vormt dus geen direct probleem voor de gezondheid van vissen zoals ammoniak of nitriet dat wel zijn. Indirect kan fosfaat wel leiden tot algenproblemen. Daarom adviseren wij het fosfaatgehalte onder de 1 mg/l te houden.

Wil je meer gedetailleerde informatie over onze producten?

Vind de informatie die je zoekt in een oogwenk.

EasyGrow_CombiDrum_Bifold_A4_Mockup_NL

Brochures

Bekijk onze brochures voor
geselecteerde informatie over onze producten

Manuals_Mockup

Handleidingen

Bekijk onze handleidingen voor
geselecteerde informatie over onze producten